Jaarlijkse afrekening

In de jaarlijkse afrekening wordt berekend hoeveel elke bewoner/gebruiker van de totale onkosten moet betalen. De individuele afrekening geeft informatie weer over de berekeningswijze.

Iedere warmtekostenverdeler heeft een schaal aangepast aan het vermogen van de radiator. Op die manier wordt de index overgenomen in de afrekening zonder vermenigvuldigd te worden met een coëfficient.

Het voorbeeld hieronder betreft een appartement in een gebouw waar zowel warmtekostenverdelers als koud- en warmwatertellers zijn geplaatst. Er kan voor gekozen worden om de naam van de bewoner en/of de klant of de identificatie van het appartement te vermelden.

Bovenop de traditionele afrekening (laatste drie bladzijden) krijgen de bewoners op de eerste twee bladzijden bijkomende informatie zoals hieronder beschreven. Die moeten hen toelaten om de evolutie in de tijd van hun verbruik en van hun kosten beter in te schatten.

  1. De eerste pagina toont de evolutie van de graaddagen van de laatste drie jaar. Zoals aangegeven op het document is het aantal graaddagen een indicatie voor de warmtevraag tijdens een bepaalde verwarmingsperiode. Hoe meer graaddagen voor een bepaalde periode, hoe kouder het geweest is.
  2. De tweede pagina bevat:
    • Grafieken in kleur die de evolutie over drie jaar weergeven van de kosten in Euro van zowel verwarming als koud- en warmwater evenals van het totaal van de afrekening van het appartement in kwestie
    • Een overzicht van de evolutie over drie jaar van de verbruikte eenheden en van de eenheidsprijzen voor elke belangrijke rubriek van de afrekening
    • Een overzicht van de evolutie over 24 maand van de door de warmtekostenverdelers geregistreerde verbruiken