Portaal

De gegevens met betrekking tot gebouwen uitgerust met een radio frequentie-systeem kunnen via ons web portaal geraadpleegd worden. Dat betekent concreet dat de betreffende afrekeningen online beschikbaar zijn en blijven. Bovendien kunnen zowel afrekeningen als tweewekelijkse histogrammen en grafieken als overzicht afgedrukt worden.

Deze toegang is beperkt tot de beheerder/eigenaar van het gebouw. Raadpleging langs deze weg van de beschreven informatie is ter bescherming van de privacy bijgevolg uitgesloten voor de bewoners.

Hoewel de lijst niet limitatief is, kunnen de volgende belangrijkste elementen teruggevonden worden:

 • historiek jaarlijks verbruik laatste drie jaar op gebouw-niveau (Scherm 4)
 • historiek maandelijks verbruik laatste twaalf maand op gebouw-niveau (Scherm 5)
 • historiek jaarlijks verbruik laatste drie jaar op appartement-niveau (Scherm 6)
 • historiek maandelijks verbruik laatste twaalf maand op appartement-niveau inclusief vergelijking met gemiddelde van het gebouw (Scherm 7)
 • historiek maandelijks verbruik laatste twaalf maand per radiator (Scherm 8)
 • mogelijkheid om via deze weg een interventie aan te vragen (Scherm 9)
 • mogelijkheid om vorige afrekeningen en tweewekelijkse historieken te raadplegen via <appartementen>, <opgeslagen>, ... ; vervolgens kiest u <raadplegen> rechtsboven (Scherm 10) </raadplegen></opgeslagen></appartementen>
 • <appartementen><opgeslagen><raadplegen>mogelijkheid om een document voor tussenopname af te drukken dat alle meternummers van het betreffend appartement vermeldt (Scherm 11) </raadplegen></opgeslagen></appartementen>
 • <appartementen><opgeslagen><raadplegen>mogelijkheid om online onkostenformulieren in te vullen (Scherm 12 en 13)</raadplegen></opgeslagen></appartementen>
 • <appartementen><opgeslagen><raadplegen> verbruiksgegevens kunnen niet alleen geraadpleegd, maar ook gedownload (geëxporteerd) worden in “.txt” of “.csv”-formaat (Scherm 14) </raadplegen></opgeslagen></appartementen>
 • <appartementen><opgeslagen><raadplegen>afrekeningen, tweewekelijkse opnames en jaarlijkse opnames kunnen worden gedownload in PDF-formaat (Scherm 10)</raadplegen></opgeslagen></appartementen>