De verdampingsmeter

Meet de door de radiator afgegeven warmte en berekent het warmteverbruik op basis van de verdamping van de vloeistof in het buisje. Het is onderhevig aan spontane verdamping, veroorzaakt door andere bronnen dan de warmteafgifte van de radiator.

Koude verdamping is de verdamping van de meetvloeistof bij kamertemperatuur zonder dat de radiator warmte afgeeft.(art. 4.13 norm EN 835). Aangezien het fenomeen zich in dezelfde mate voordoet in alle appartementen, is de impact van koude verdamping op de kostenverdeling relatief gezien nihil. Concreet komt het effect van koude verdamping overeen met een hoger verbruikscijfer en een verlaging van de te factureren verwarmingseenheidsprijs voor een identiek globaal kostenbedrag.

De verbruikseenheden worden afgelezen op de schalen van de verdelers. Elke verdeler heeft zijn eigen schaal, die overeenstemt met de kenmerken van de radiator waarop hij geplaatst is (merk, afmetingen, aantal elementen).