Europese normen

De normen met betrekking tot warmtekostenverdelers zijn zeer uitgebreid. Zij behandelen onder andere:

  • het toepassingsgebied
  • de voorwaarden waaraan de toestellen moeten voldoen
  • de wiskundige benadering met betrekking tot het meetprincipe
  • de plaatsingsvoorschriften
  • informatie in verband met fraude-beveiliging

DIN EN 834 heeft betrekking op elektronische warmtekostenverdelers

DIN EN 835 heeft betrekking op warmtekostenverdelers volgens het verdampingsprincipe

Belangrijk om te onthouden is dat warmtekostenverdelers meters zijn die het verbruik niet in fysieke maar wel in dimensieloze eenheden aangeven. Daarom kunnen de eenheden van het ene type meter niet met de eenheden van het andere type meter worden vergeleken of in verband worden gebracht.

→ Meer informatie op de site: www.nbn.be