Manuele opname

Deze rubriek betreft enkel installaties van vóór 2010. Gezien de onmiskenbare voordelen van afstandslezing, gebeuren alle nieuwe plaatsingen op basis van deze laatste technologie en bijgevolg enkel met behulp van warmtekostenverdelers en tellers volgens het radio-frequentie-principe.

Het is noodzakelijk dat wij toegang hebben tot elk appartement ( mits de tellers in de gemeenschappelijke delen of in de kelders staan). Uw aanwezigheid is dus noodzakelijk om de opname te kunnen uitvoeren.

De technieker zal per appartement alle waarden van de verschillende tellers gaan noteren. 

Voor de warmtekostenverdeler op basis van verdamping

Dit type verdeler wordt tot op heden niet meer geplaatst.

Het aflezen van de bestaande meters gebeurt op basis van de afleesschaal in het midden van de verdeler.

  • De technieker noteert alle waarden van de verschillende verdelers aanwezig in elk appartement van het gebouw.
  • Verdeler met twee buisjes: het ene buisje van het afgelopen jaar wordt afgesloten en links bevestigd voor eventuele latere controle
  • Een nieuw buisje met een andere kleur wordt vervolgens rechts in de verdeler aangebracht
  • Eenmaal verzegeld is de verdeler weer klaar voor de volgende verwarmingsperiode.
  • Voor oude modellen met één buisje (vóór 1985), wordt het oude buisje na de opname vervangen door een nieuw met een andere kleur.
    Het is dus belangrijk om de index te controleren op het moment van de opname door onze afgevaardigde want nadien is in geval van betwisting geen enkele controle meer mogelijk.

De elektronische warmtekostenverdeler zonder afstandslezing

Deze elektronische verdeler vraagt ook de aanwezigheid van de huurders en/of eigenaars zodat onze technieker de waarden van elke verdeler kan noteren en elk appartement kan controleren. Kort voor ons bezoek zal de display automatisch terug op nul springen voor de nieuwe verwarmingsperiode (deze vaste datum werd vooraf in samenspraak met de eigenaar en/of syndicus geprogrammeerd in de verdeler). De oude verbruiken worden in het geheugen opgeslagen en nadien afgelezen.

Watertellers en warmtetellers zonder radio frequentie

De opname van de tellers gebeurt via hetzelfde principe als de elektronische warmteverdeler zonder RF, behalve dat de tellers niet vanzelf op nul springen. De technieker zal alle indexen manueel noteren en alle appartementen controleren.

Het verbruik wordt door ons berekend door van de nieuwe index, de index van de vorige periode af te trekken.