EED-richtlijn

Op 25 oktober 2012 werd door het Europees Parlement en de Europese Raad de ‘Energy Efficiency Directive (EED)’ goedgekeurd.

Deze richtlijn verplicht de lidstaten tot het invoeren van een wettelijke regeling met betrekking tot de facturatie op basis van het werkelijk verbruik. In de praktijk betekent dat het volgende voor uw gebouw:

  1. Het is verplicht om tegen 31 december 2016 warmte- en koude meters en warmtekostenverdelers te installeren
  2. Indien de nodige tellers in een gebouw aanwezig zijn, moet de eerste facturatie op basis van het werkelijk verbruik ten laatste op 31 december 2014 gebeuren

Uiteraard helpt Techem bij het nastreven van de klimaatdoelstellingen. Het spreekt dan ook vanzelf dat al onze producten voldoen aan de nieuwe regelgeving. Bovendien bouwen we als marktleider verder op niet minder dan 60 jaar ervaring in ons vak.